Klub vojenské historie

102. Benešovský pluk – Infanterieregiment Nr.102 Beneschau

V řadách tohoto pluku bojovali během první světové války na straně rakousko-uherské monarchie převážně vojáci z českých zemí, žijící v okresech Benešov, Příbram, Sedlčany a Milevsko. Byli to naši dědové a pradědové, kteří plnili své povinnosti, vůči své tehdejší vlasti, když bojovali a umírali na frontách Velké války. Dnes je tento pluk téměř zapomenut.
Pamětníci událostí zemřeli a písemnosti týkající se tohoto pluku byly z velké části komunistickým režimem skartovány.

Český pěší pluk číslo 102 vznikl v roce 1883 při poslední vlně výstavby pěších pluků pozemního vojska společné rakousko-uherské armády, kdy stávajících 80 pěších pluků doplnilo dalších 22. Jednalo se však o pouhou organizační změnu, úhrnný počet vojska nebyl navýšen, až do této doby totiž pěší pluk zahrnoval 5 praporů, po reorganizaci pak pouze 4 prapory. Základem pro jeho vytvoření se stal vždy jeden prapor od pěších pluků č. 26, 69, 72 a 76. Pěší pluk 102, se stal posledním pěším plukem vytvořeným před vypuknutím 1. světové války. První domovskou posádkou pluku byl Prešpurk ( Bratislava ), ovšem již během roku 1883 bylo zřízeno doplňovací velitelství v Benešově a následně v roce 1884 se pluk přesunul do Prahy.
Za doplňování pluku zodpovídalo Doplňovací okresní velitelství Benešov (Ergänzungs-Bezirks-Commando Beneschau). Odváděli se zde rekruti z okresů Benešov, Příbram, Sedlčany a Milevsko. Po většinu doby své existence, až do vypuknutí první světové války bylo velitelství pěšího pluku číslo 102 dislokováno v Praze, přičemž jeden z praporů tohoto pluku byl posádkou v Benešově. V Benešově měl také sídlo jeden z praporů Landwehrinfanterieregimentu Nr.28 a rivalita mezi vojáky obou pluků byla vyhlášená.


Po vyhlášení války Srbsku dne 27.července 1914 odjel první pochodový prapor z Benešova na frontu již 15. srpna a naopak první vlaky s raněnými ze srbské fronty do Benešova dorazily 8. a 13. září 1914.

Předseda klubu

Miroslav Kosťun
Mail: kkernn@seznam.cz
Tel.: +420 608 630 726

Členové klubu

Místopředsedové klubu:
David Dvořák
Jiří Kocourek

Členové klubu:
Adriana Kosťunová
Karel Kolman

David Dvořák ml.


Čekatelé na členství klubu:


Spřátelené weby