Klub vojenské historie

Úvod

  Klub vojenské historie Carnivora, sídlící v Benešově u Prahy, je spolkem zájemců o vojenskou historii, techniku a zbraně z období první poloviny 20. století.

 

  K činnostem našeho spolku patří především vystupování na bojových ukázkách historických válečných konfliktů  v Evropě, ztvárnění dobového táborového života v dobách první a druhé světové války, účast na pietních aktech a pořádání výstav s vojenskou tématikou.
  Kromě tohoto se naši členové věnují sběratelské činnosti a sportovně-střeleckým soutěžím ve střelbě z vojenských pistolí, pušek nebo poloautomatických zbraní.
  Členem našeho spolku se může stát každý obyvatel ČR se zájmem o naši činnost, pokud je mu víc než 18 let a prokáže pracovní nasazení, schopnost komunikace v našem kolektivu a má vojenské etické vystupování jak uvnitř klubu, tak i při jeho reprezentaci navenek. Osoba mladší 18 let musí mít souhlas svého zákonného zástupce. Náš klub vojenské historie je otevřen i ženám, které musí splňovat rovné povinnosti a podmínky jako muži.

Spolupráce s Armádou ČR

V rámci naší obsáhlé činnosti spolupracujeme s Armádou České republiky – především s Vojenským historickým ústavem, dále s městskými a obecními úřady, Policií České republiky, filmovými produkcemi, českými i zahraničními muzei, organizátory výstav, historiky a kluby podobného zaměření napříč Evropou.

 

O nás

Náš klub primárně prezentuje C. k. pěší pluk č. 102 Benešov (K. k. Infanterieregiment Nr. 102 Beneschau). Tento pluk byl jedním z řadových rakousko-uherských pěších pluků a jeho příslušníci se rekrutovali z našeho regionu, což byl důvod, proč jsme si jej vybrali. Dále jsme členy vojensko-historického sboru, sdružujícího několik klubů vojenské historie z Čech, Moravy a ze Slovenska, představujícího 1. Československý armádní sbor – 4. prapor úderný, 3. ČS brigády v SSSR z doby druhé světové války. Někteří naši členové se okrajově zajímají i o jednotky německé branné moci – Wehrmachtu a Waffen xx.

Předseda klubu

Miroslav Kosťun
Mail: kkernn@seznam.cz
Tel.: +420 608 630 726

Členové klubu

Místopředsedové klubu:
David Dvořák
Jiří Kocourek

Členové klubu:
Adriana Kosťunová
Karel Kolman

David Dvořák ml.


Čekatelé na členství klubu:


Spřátelené weby